Методична робота з педагогами

   Вимоги до особистісних і фахових якостей вихователя постійно зростають, що потребує удосконалення та урізноманітнення форм методичної роботи. У нашому закладі дошкільної освіти для підвищення професійного рівня педагогічних працівників  використовуються  три  групи  форм  організації методичної  роботи: колективні, групові, індивідуальні.

 Індивідуальні форми методичної роботи 

Індивідуальні форми методичної роботи спрямовані на методичне самовдосконалення  та формування індивідуальної, авторської, високоефективної системи педагогічної діяльності кожного вихователя  закладу. Такі форми організації методичної роботи дають змогу педагогові самостійно працювати над підвищенням свого фахового рівня та  розробити власну програму самовдосконалення, яка враховуватиме його професійні потреби та інтереси. Для ефективної організації методичної роботи в закладі дошкільної освіти обов'язково враховується рівень професійної підготовки педагогів. Важливою умовою успішної діяльності як вихователів, так і закладу загалом, є  чітке, конкретне планування методичної роботи. Перед тим як розпочинати методичну роботу з педагогом, проводиться  діагностування: опитування, анкетування чи індивідуальна бесіда. Це допомагає визначити, яка проблема йому цікава або в чому він зазнає труднощів. Лише після цього складається план індивідуального професійного самовдосконалення. Під час індивідуальної методичної роботи надається допомога педагогам: підготуватися до участі в роботі методичних об’єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань розв’язувати проблеми, пов’язані з удосконаленням освітньої діяльності проводити експериментальні дослідження знаходити літературу з провідної теми самоосвіти.  Найпоширеніші індивідуальні форми методичної роботи: самоосвіта консультування, вивчення перспективного педагогічного досвіду, атестація, курси підвищення кваліфікації. Самоосвіта    Це найефективніша індивідуальна форма здобуття педагогами нових знань, умінь і навичок шляхом самостійних занять на робочому місці чи поза ним. . Тому  ознайомлюйте вихователів із сучасними аспектами професійного розвитку, роз’яснюйте їм законодавчі тонкощі, підказуйте правильні методи, прийоми та шляхи саморозвитку. У процесі самоосвіти педагоги: опрацьовують в бібліотеках літературу, пов’язану з їх практичною діяльністю беруть участь у конференціях, тренінгах, науково-­практичних семінарах, консультуються у досвідчених спеціалістів, вивчають перспективний педагогічний досвід ведуть власну картотеку . Ефективність самоосвіти залежить від того, наскільки педагог буде систематичним і послідовним у своїх стараннях, чи ускладнюватиме поступово зміст і форми роботи над собою. Не менш важливі принципи організації самоосвіти – взаємозв’язок наукових і методичних знань у самоосвітній підготовці вихователів та відповідність змісту самоосвіти рівню підготовки педагога, його інтересам і вподобанням. Тож послідовно спрямовуємо самоосвіту педагогів у цьому напрямі. Для забезпечення системності роботи педагогів над обраними темами на початку навчального року складаються індивідуальні плани самоосвіти,    освітньої роботи з національно - патріотичного виховання.


Немає коментарів:

Дописати коментар