Інклюзивна освіта

 

«У МЕНІ НЕМАЄ НІГ, АЛЕ Є ПОЧУТТЯ. Я НЕ МОЖУ БАЧИТИ, АЛЕ Я ПОСТІЙНО ДУМАЮ. ХОЧА Я НЕ ЧУЮ, Я ХОЧУ СПІЛКУВАТИСЯ. ЧОМУ ЛЮДИ ВАЖАЮТЬ МЕНІ НЕПОТРІБНОЮ, БЕЗМОВНОЮ, БЕЗДУМНОЮ? ЯК І ІНШІ, Я МОЖНА ДУМАТИ ПРО НАШ СВІТ»  КОРАЛІ СЕВЕРС, 14 РОКІВ
                                                                                      

Що таке інклюзивна освіта?

Інклюзивна освіта  дає можливість усім дітям у повному обсязі брати участь у житті колективу дитячого садка, школи, дошкільного та шкільного життя.

Інклюзивне навчання  — це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та право навчання за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзивна освіта  — це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби всіх дітей, вносити необхідні зміни до навчальних програм та ресурсів, щоб забезпечити рівні можливості.


Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у школі необхідно створити відповідні умови:

·  1.        безперешкодний доступ до території та приміщень школи, зокрема, для дітей з вадами опорно-рухового апарату, в тому числі для дітей, які пересуваються на візку, та дітей з вадами зору;

·  2.         забезпечення необхідними навчально-методичними посібниками, наочно-дидактичними та індивідуальними технічними засобами навчання;

·    3.     наявність кабінетів вчителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного з відповідним корекційно-роздавальним обладнанням;

·         4. забезпечення педагогічними кадрами, які володіють методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (зокрема, учителями-дефектологами, учителями інклюзивного навчання (асистентами учителя).


 Інклюзивне (інтегроване) навчання та виховання може бути запроваджено для наступних категорій дітей:
· з вадами інтелектуального розвитку,
· з затримкою психічного розвитку,
· з тяжкими вадами мовлення,
· з порушеннями зору,
· з порушеннями слуху,
· з порушеннями функцій опорно-рухового апарату,
· з емоційно-вольовими порушеннями та аутичним спектром.ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ:

·      

 

ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ У СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Слід зазначити, що включення дітей з особливими потребами у загальноосвітні групи не відбувається автоматично. Це цілесприямований і систематичний процес, який потребує обережного впровадження і контролю. Він передбачає певну підготовчу роботу як з педагогами, так і з батьками, зокрема слід:

·          створити умови для формування партнерських відносин між вихователями, спеціальними педагогами та сім'ями дітей з особливими потребами;

·          спільними зусиллями здійснити різнопланові цілеспрямовані спостереження щодо з'ясування можливостей і потреб «особливих дітей»;

·          з'ясувати очікування батьків та визначити цілі;

·          розробити індивідуальні розвивальні програми.

Із чого починається співпраця? Звичайно, зі знайомства. Щоб забезпечити дітям з особливими потребами активної життєдіяльності у колективі однолітків, педагоги мають знати особливості дітей, їхні можливості й уподобання. Зустрічі педагогів з батьками допомагають визначитися, якої саме допомоги потребує дитина, отримати вичерпну інформацію про неї. Педагоги, у свою чергу, знайомлять батьків із програмами, їх цілями, виконавчими стандартами, з педагогічною концепцією.

Працівники дошкільного закладу, де функціонують групи включення, створюють атмосферу взаємопідтримки. Педагоги груп включення вчаться розуміти проблеми дітей, які хронічно відстають, засвоюють навички спостережень, об'єктивного оцінювання. Враховуючи специфічні стилі пізнання, рівень і темп розвитку дитини, вихователі, залучаючи батьків, створюють індивідуальні програми розвитку дитини. У багатьох освітніх закладах, де є групи включення, створюють центри психологічної підтримки родини.

В таких центрах спеціалісти дошкільного закладу - практичний психолог, вихователь-методист, вихователі та спеціальні педагоги - спрямовують свою діяльність на цільову допомогу сім'ям, в яких виховуються діти з особливими потребами, зокрема: здійснюють індивідуальне, групове, сімейне консультування; організовують психолого-педагогічну просвіту батьків; створюють групи підтримки; організовують зустрічі з величезністю .

Таке партнерство створює умови для ефективного включення дітей з особливими потребами до освітнього процесу, сприяє досягненню головної мети - успішному особистому розвитку кожного дитини, підготовці її до незалежної життя.


  


Немає коментарів:

Дописати коментар